Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử

“Bìa sách “Chủ quyền biển đảo của Nhà nước quân chủ Việt Nam trong lịch sử (từ chúa Nguyễn thế kỷ XVI đến năm 1945)”. Cuốn sách biên khảo công phu với nhiều tư liệu mới, chia thành hai phần: Chủ quyền biển đảo Việt Nam thời chúa Nguyễn và Tây Sơn; Chủ quyền biển đảo Việt Nam thời Nguyễn. Tác giả khẳng định chúa Nguyễn là chủ thể duy nhất và người lao động Việt Nam là chủ nhân chân chính của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.”


Bìa sách “Chủ quyền biển đảo của Nhà nước quân chủ Việt Nam trong lịch sử (từ chúa Nguyễn thế kỷ XVI đến năm 1945)”. Ảnh: Bảo Phước

Cuốn sách này là một tác phẩm biên khảo công phu, mang đến nhiều tư liệu và thông tin mới. Với 224 trang, sách được chia thành hai phần. Phần thứ nhất trình bày về chủ quyền biển đảo Việt Nam trong thời kỳ chúa Nguyễn và Tây Sơn, trong khi phần thứ hai tập trung vào chủ quyền biển đảo Việt Nam trong thời Nguyễn.

Trong phần thứ nhất, tác giả cung cấp thông tin về quá trình xác lập chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dưới thời các chúa Nguyễn, do Nhân dân Đàng Trong thực hiện. Đây là một quá trình kéo dài, gian khổ và hiểm nguy đã được khẳng định qua các nguồn tư liệu trong và ngoài nước. Đây là cơ sở khoa học để chứng minh công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong thời kỳ hiện tại.

Theo tác giả, từ những ngày đầu, các chúa Nguyễn đã nhận thức được vai trò vô cùng quan trọng của biển đảo trong việc khai thác kinh tế biển và quốc phòng của Đàng Trong. Trong quá trình mở rộng lãnh thổ về phương Nam, đội Hoàng Sa đã được thành lập từ thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên, sau đó đội Bắc Hải trở thành một đội quan trọng, đặc biệt là trong việc tự chế tạo vũ khí, đảm bảo sự tự chủ về kinh tế và phát triển đối ngoại, nhằm bảo vệ chủ quyền.

Việc nghiên cứu về chủ quyền biển đảo của Nhà nước quân chủ Việt Nam từ thời chúa Nguyễn, Tây Sơn đến triều Nguyễn cho thấy rằng, chúa Nguyễn là chủ thể duy nhất, người lao động Việt Nam là chủ nhân chân chính và là lực lượng duy nhất thực thi nhiệm vụ khai thác và bảo vệ chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải là hai đơn vị thực thi nhiệm vụ này, mang thương hiệu của Nhà nước.

Tác giả đã sử dụng nhiều nguồn tư liệu để nghiên cứu về chủ quyền biển đảo thời chúa Nguyễn, bao gồm tư liệu đương đại trong và ngoài nước, như tác phẩm “Phủ biên tạp lục” của Lê Quý Đôn (1776), “Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư” của Đỗ Bá (1687), “Hải ngoại kỷ sự” của Thích Đại Sán (1695), và nhiều ghi chú của các Công ty Đông Ấn Hà Lan. Ngoài ra, còn có bản đồ quốc gia Hồng Đức, được thực hiện dưới thời vua Lê Thánh Tông (1460-1497), và các bản đồ của người Bồ Đào Nha và Hà Lan vào các thế kỷ XVI, XVII, XVIII. Cuốn sách cũng tham khảo các tác phẩm lịch sử như “Đại Việt sử ký tục biên” và “Đại Nam thực lục, Đại Nam nhất thống chí” để thêm phần chính xác và đáng tin cậy.

Cuốn sách này là một tài liệu quan trọng cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và cả những người dân muốn tìm hiểu về quá trình xác lập chủ quyền trên vùng biển đảo của Việt Nam.

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Cuốn sách “Chủ quyền biển đảo của Nhà nước quân chủ Việt Nam trong lịch sử” cung cấp thông tin gì?

Cuốn sách biên khảo công phu, cung cấp nhiều tư liệu, thông tin mới về chủ quyền biển đảo của Nhà nước quân chủ Việt Nam trong lịch sử. Cuốn sách được chia thành hai phần, phần thứ nhất là về chủ quyền biển đảo Việt Nam thời chúa Nguyễn và Tây Sơn, phần thứ hai là về chủ quyền biển đảo Việt Nam thời Nguyễn.

2. Cuốn sách này nêu rõ về quá trình xác lập chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dưới thời các chúa Nguyễn?

Trong phần thứ nhất, tác giả cung cấp thông tin về quá trình xác lập chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dưới thời các chúa Nguyễn. Đây là một quá trình lâu dài, gian khổ và hiểm nguy đã được khẳng định qua các nguồn tư liệu trong và ngoài nước, là cơ sở khoa học để làm bằng chứng xác thực của công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

3. Cuốn sách này chỉ ra vai trò của biển đảo trong việc khai thác, phát triển kinh tế và quốc phòng của xứ Đàng Trong như thế nào?

Theo tác giả, từ thời chúa Nguyễn, các chúa Nguyễn đã nhận thức biển đảo có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc khai thác, phát triển kinh tế biển và quốc phòng của xứ Đàng Trong. Đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải đã đóng vai trò quan trọng trong việc trang bị và tự chủ đúc vũ khí, tự chủ về kinh tế, phát triển đối ngoại để tiến lên tự chủ về chủ quyền.

4. Cuốn sách này dựa vào những nguồn tư liệu nào để khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam từ thời chúa Nguyễn đến triều Nguyễn?

Tác giả đã khảo cứu các nguồn sử liệu về chủ quyền biển đảo thời các chúa Nguyễn, bao gồm tư liệu đương đại ở trong và ngoài nước như: Lê Quý Đôn với Phủ biên tạp lục (1776); Đỗ Bá với Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư (1687), Thích Đại Sán với Hải ngoại kỷ sự (1695), nhiều ghi chép của các Công ty Đông Ấn Hà Lan. Tập bản đồ quốc gia Hồng Đức, bản đồ được thực hiện dưới thời vua Lê Thánh Tông (1460 – 1497), các bản đồ của người Bồ Đào Nha, Hà Lan vẽ vào các thế kỷ XVI, XVII, XVIII; chính sử triều Lê có Đại Việt sử ký tục biên. Chính sử triều Nguyễn có Đại Nam thực lục, Đại Nam nhất thống chí.

5. Chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa được xác lập như thế nào trong lịch sử?

Theo cuốn sách, chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa đã được xác lập từ triều đại Gia Long và được các vua Minh Mệnh, Thiệu Trị và Tự Đức tiếp tục thực hiện trên các phương diện quản lý, khai thác kinh tế, văn hóa, giáo dục. Chủ quyền này đã trở thành giá trị truyền thống, một minh chứng lịch sử và cơ sở pháp lý mang tính quốc tế trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Lễ hội điện Huệ Nam năm nay sẽ có đoàn rước bộ

Lễ hội điện Huệ Nam sẽ diễn ra vào ngày 10 – 11/4, thu hút …