“Châu bản triều Nguyễn – ký ức một triều đại”

Châu bản triều Nguyễn – Ký ức một triều đại là triển lãm tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, giới thiệu hàng trăm tài liệu đặc sắc của triều Nguyễn. Châu bản là tài liệu hành chính duy nhất ở Việt Nam và có giá trị lịch sử to lớn, phản ánh đời sống xã hội và chính sách của triều đại này. Triển lãm này mang đến cơ hội để khám phá lịch sử và văn hóa Việt Nam.


Trưng bày Châu bản triều Nguyễn tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I là một sự kiện quan trọng, được tổ chức bởi Trung tâm LTQG I và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Trưng bày này giới thiệu đến công chúng hàng trăm tài liệu đặc sắc liên quan đến triều đại Nguyễn. Đây là lần đầu tiên nhiều hiện vật của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được trưng bày tại Trung tâm LTQG I, nhằm tôn vinh giá trị của Châu bản.

Triều Nguyễn, triều đại cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, đã để lại nhiều di sản quý giá, trong đó có Châu bản. Đây là tài liệu hành chính duy nhất và duy nhất trên thế giới lưu giữ bút tích phê duyệt trực tiếp của các hoàng đế trên văn bản. Châu bản đã ghi lại rõ nét những câu chuyện lịch sử sống động về triều đại Nguyễn, như việc thống nhất đất nước, xác lập chủ quyền, thiết lập quan hệ ngoại giao, xây dựng kinh đô, phát triển văn hóa, giáo dục, đời sống xã hội, thiết lập hệ thống hành chính và luật pháp, cũng như khao cử và sư phạm.

Châu bản là hệ thống văn bản hành chính được tạo ra trong quá trình quản lý nhà nước của triều Nguyễn, bao gồm các văn bản do hoàng đế ban hành và các văn bản do các cơ quan chính quyền đệ trình lên hoàng đế để phê duyệt. Với mực son đỏ, Nội các triều Nguyễn đã tập hợp và quản lý Châu bản như một khối văn thư của triều đình. Trong suốt thời gian tồn tại của triều Nguyễn, Châu bản được bảo quản cẩn thận tại tòa Đông Các, và được sử dụng để viết các bộ chính sử đương thời.

Tuy nhiên, Châu bản đã trải qua nhiều biến cố trong quá khứ. Năm 1942, khối Châu bản triều Nguyễn được chuyển đến Viện Văn hóa Huế. Năm 1959, Viện đại học Huế tiếp nhận khối tài liệu này để biên dịch và làm mục lục, sau đó chuyển đến Văn khố Đà Lạt và Sở Lưu trữ – Nha Văn khố. Sau khi miền Nam giải phóng, khối Châu bản được chuyển đến Trung tâm LTQG II để bảo quản. Kể từ năm 1991, Châu bản được bảo quản tại Trung tâm LTQG I, nơi mở cửa cho học giả và công chúng tiếp cận tài liệu này.

Châu bản triều Nguyễn là một di sản văn hóa có giá trị kép, không chỉ là vật thể mà còn là văn bản vô giá. Đối với các nhà nghiên cứu và nhà sử học, Châu bản không chỉ là nguồn tài liệu quý giá mà còn là một công cụ hỗ trợ quan trọng cho công tác trùng tu và phục hồi các di tích.

Triển lãm “Châu bản triều Nguyễn – Ký ức một triều đại” tại Trung tâm LTQG I sẽ cho phép công chúng được chiêm ngưỡng màu son và nét chữ của các vị vua triều Nguyễn. Xem các bộ di văn này không chỉ giúp chúng ta hiểu thêm về giai đoạn lịch sử đầy biến động của Việt Nam, mà còn cung cấp thông tin quý giá về tài năng, vị thế và vai trò của các vị vua triều Nguyễn. Với không gian trưng bày cố định và lâu dài, triển lãm hy vọng sẽ trở thành điểm đến văn hóa cho công chúng trong và ngoài nước để tìm hiểu về lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Châu bản triều Nguyễn hiện nay bao gồm hơn 86.000

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Châu bản triều Nguyễn được lưu bút tích của những vị hoàng đế nào?
– Châu bản triều Nguyễn được lưu bút tích của 10 vị hoàng đế trong triều đại Nguyễn.

2. Châu bản là tài liệu nào trong lịch sử Việt Nam?
– Châu bản là tài liệu hành chính gốc duy nhất ở Việt Nam và thuộc số ít trên thế giới còn lưu được bút tích phê duyệt trực tiếp của các hoàng đế trên văn bản.

3. Châu bản được lưu giữ ở đâu trong triều Nguyễn?
– Châu bản được lưu giữ cẩn thận trong tòa Đông Các của triều Nguyễn.

4. Châu bản đã trải qua những cuộc thiên di như thế nào?
– Châu bản đã trải qua nhiều cuộc thiên di, bao gồm việc chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau như Viện Văn hóa Huế, Viện đại học Huế, Văn khố Đà Lạt, Sở Lưu trữ – Nha Văn khố và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia.

5. Châu bản có vai trò gì trong việc trùng tu và phục hồi các công trình kiến trúc cổ của Huế?
– Châu bản đóng vai trò quan trọng trong việc trùng tu và phục hồi các công trình kiến trúc cổ của Huế, bởi nó cung cấp thông tin chính xác về các đánh giá, quan điểm của các vị hoàng đế triều Nguyễn đối với các công trình kiến trúc và các di sản văn hóa.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

“Ánh sáng kinh đô” và cổ phục việt

Chương trình “Ánh sáng kinh đô” tại Huế đã thu hút hơn 100 nhiếp ảnh …