Cần những giải pháp thiết thực hơn trong xây dựng đời sống văn hoá

Hội thảo “Giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân gian, văn hoá làng, các lễ hội truyền thống” đã diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở Văn hóa và Thể thao thông báo rằng tỉnh đã có 1.070 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 97,6%. Hội thảo nhấn mạnh việc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở và đưa ra giải pháp thiết thực hơn trong việc xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị.


Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai đăng ký xây dựng làng văn hóa từ năm 1997, bắt đầu từ làng văn hóa Tây Thành xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền. Hiện nay, tỉnh có tổng cộng 1.101 khu dân cư bao gồm làng, thôn, bản, tổ dân phố. Trong số này, đã có 1.070 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ đạt 97,6%.

Việc xây dựng đời sống văn hóa ở các địa phương trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng và có nhiều hình thức khác nhau. Thông tin này được Sở Văn hóa và Thể thao thông báo trong hội thảo “Giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân gian, văn hoá làng, các lễ hội truyền thống; phát huy vai trò văn hoá cơ sở trong xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị” diễn ra vào ngày 22/12. Hội thảo có sự tham dự của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đại diện các huyện, thị xã, TP. Huế và đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân trên toàn tỉnh trong việc xây dựng đời sống văn hóa. Tuy nhiên, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vẫn còn một số hạn chế.

Các địa phương và các ngành liên quan cần đưa ra những giải pháp thiết thực hơn trong việc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, liên kết với xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị. Trong đó, cần tập trung vào việc xây dựng nếp sống văn minh trong nơi công cộng, bảo tồn phong tục tập quán tốt đẹp phù hợp với truyền thống bản sắc dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình nông thôn và đô thị, đặc trưng hóa và triển khai xây dựng gia đình văn hóa và con người trong xã hội phát triển, tiếp thu những tinh hoa văn hóa để xây dựng nông thôn mới và lối sống, nếp sống văn minh đô thị.

Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế Online

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Khởi đầu từ làng văn hóa Tây Thành xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền làm gì?

Khởi đầu từ làng văn hóa Tây Thành xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền là các địa phương trên toàn tỉnh triển khai đăng ký xây dựng làng văn hóa.

2. Tính đến hiện tại, tỉnh có bao nhiêu khu dân cư đạt chuẩn văn hóa?

Tính đến hiện tại, tỉnh có 1.101 khu dân cư (làng, thôn, bản, tổ dân phố), trong đó đã công nhận đạt chuẩn văn hóa 1.070, đạt tỷ lệ 97,6%.

3. Hội thảo “Giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân gian, văn hoá làng, các lễ hội truyền thống; phát huy vai trò văn hoá cơ sở trong xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị” diễn ra khi nào?

Hội thảo “Giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân gian, văn hoá làng, các lễ hội truyền thống; phát huy vai trò văn hoá cơ sở trong xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị” diễn ra vào ngày 22/12.

4. Ai đã đến dự hội thảo này?

Đến dự hội thảo có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện các huyện, thị xã, TP. Huế và đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu.

5. Có những giải pháp nào để xây dựng đời sống văn hoá cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị?

Các giải pháp để xây dựng đời sống văn hoá cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị bao gồm: xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng, bảo tồn phong tục tập quán tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình nông thôn và đô thị, xây dựng gia đình văn hóa và con người trong xã hội phát triển, và tiếp thu những tinh hoa văn hóa để xây dựng nông thôn mới, lối sống, nếp sống văn minh đô thị.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Khám phá AI với nhiếp ảnh Nghệ thuật và Thương mại

Hội thảo “Nhiếp ảnh thương mại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” tại Trường …