Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc Văn hóa Huế

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã thông tin về văn hóa Huế và quan trọng của việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, di sản Cố đô. Đồng thời, khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, góp phần xây dựng hình ảnh vùng đất giàu văn hóa.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ thông tin về Văn hóa Huế

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã thông tin những vấn đề cốt lõi, quan trọng xung quanh chuyên đề mang nhiều ý nghĩa, tầm chiến lược này trước đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, sự phong phú, đa dạng, đặc sắc của Văn hóa Huế, những phẩm chất tốt đẹp của con người Huế chính là nguồn lực nội sinh quan trọng, là động lực để tỉnh Thừa Thiên Huế trong phát triển nhanh và bền vững. Việc thông tin định hướng xây dựng, phát triển tỉnh nhằm khơi dậy tinh thần, khát vọng vươn lên, đồng lòng, đồng thuận quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Phát huy giá trị văn hóa và thách thức trong phát triển của Thừa Thiên Huế

Hình hài của một đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường” đang dần hiện hữu. Thừa Thiên Huế đã có bước chuyển mình vượt bậc, nhiều dự án trọng điểm được triển khai. Tuy nhiên, quá trình phát triển của Thừa Thiên Huế cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Phát huy giá trị văn hóa để văn hóa thật sự bền vững cần phải có trách nhiệm giữ gìn, biến văn hóa thành tài sản, giá trị kinh tế tiềm năng. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Huế cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò về giá trị văn hóa, sức mạnh của con người trong phát triển của tỉnh.

Yêu cầu và kỳ vọng cho công tác văn hóa tại Thừa Thiên Huế

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu và kỳ vọng, cán bộ, viên chức, người lao động, nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, đội ngũ làm công tác văn hóa trong tỉnh nỗ lực hơn trong bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, di sản Cố đô, Văn hóa Huế.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng các chương trình nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật đa dạng của các đối tượng khán giả; các nghệ sĩ, diễn viên tích cực tìm tòi, sáng tạo, bứt phá đóng góp nhiều hơn trên con đường nghệ thuật biểu diễn; nâng cao hình ảnh về một vùng đất giàu văn hóa, đang bảo tồn, bảo vệ giá trị di sản thế giới trong giai đoạn mới.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Lễ hội điện Huệ Nam năm nay sẽ có đoàn rước bộ

Lễ hội điện Huệ Nam sẽ diễn ra vào ngày 10 – 11/4, thu hút …