Bảo tồn, phát huy văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế

Hội Văn nghệ dân gian tỉnh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế – Giá trị, thách thức và định hướng bảo tồn, phát huy”. Tọa đàm nhằm tìm giải pháp để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân gian, như ca Huế, lễ hội, lễ tục, trò chơi dân gian. 16 tham luận đã được trình bày, nhấn mạnh vào bảo tồn các làng nghề, phát triển văn nghệ dân gian và bảo tồn lễ hội đặc sắc ở Thừa Thiên Huế.


Hội Văn nghệ dân gian tỉnh tổ chức Tọa đàm khoa học về văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế

Sáng ngày 26/12, Hội Văn nghệ dân gian tỉnh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế – Giá trị, thách thức và định hướng bảo tồn, phát huy”. Tọa đàm nhằm chỉ ra những khó khăn, thách thức trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, như ca Huế, các lễ hội, lễ tục, các trò chơi dân gian. Từ đó, tìm giải pháp để bảo tồn và phát huy những giá trị dân gian đó trở lại gần gũi với đời sống của cộng đồng người dân xứ Huế.

Tại tọa đàm, đã có 16 tham luận được trình bày, trong đó có những vấn đề trọng tâm được đặt ra. Đó là bảo tồn và phát huy các làng nghề như nghề đóng thuyền đua truyền thống Huế, nghề tranh gương Huế; phát triển văn nghệ dân gian, đưa ca Huế, tuồng Huế vào đời sống; bảo tồn các lễ hội đặc sắc ở Thừa Thiên Huế như lễ A Riêu Ping của người Pa Cô ở A Lưới, lễ hội cư dân vùng đầm phá ven biển Thừa Thiên Huế.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thế, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian tỉnh, mặc dù có phần mai một, nhưng trầm tích văn hóa, văn nghệ dân gian trên địa bàn Thừa Thiên Huế vẫn còn khá phong phú và đa dạng. Vì vậy, cần tập trung vào phục hồi, bảo tồn và quảng bá những nét văn hóa đó để duy trì những giá trị tinh thần và văn hóa mà người xưa để lại.

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Tọa đàm khoa học về văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế được tổ chức vào ngày nào?
– Trả lời: Tọa đàm khoa học về văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế được tổ chức vào ngày 26/12/2023.

2. Ai tổ chức tọa đàm khoa học về văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế?
– Trả lời: Tọa đàm khoa học về văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế được tổ chức bởi Hội Văn nghệ dân gian tỉnh.

3. Chủ đề của tọa đàm khoa học về văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế là gì?
– Trả lời: Chủ đề của tọa đàm khoa học về văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế là “Văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế – Giá trị, thách thức và định hướng bảo tồn, phát huy”.

4. Tại tọa đàm, có bao nhiêu tham luận đã được trình bày?
– Trả lời: Tại tọa đàm, có 16 tham luận đã được trình bày.

5. Vấn đề trọng tâm nào được đặt ra tại tọa đàm?
– Trả lời: Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại tọa đàm là bảo tồn, phát huy các làng nghề, phát triển văn nghệ dân gian và bảo tồn các lễ hội đặc sắc ở Thừa Thiên Huế.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Lễ hội làng Dương Nỗ diễn ra từ ngày 18 đến 20/5

Lễ hội làng Dương Nỗ với chủ đề “Dương Nỗ – Hành trình Tháng Năm” …