Bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa quê hương

Tạp chí Sông Hương đã tổ chức Hội thảo về gìn giữ và phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa trên tạp chí văn nghệ bắc miền Trung, với sự tham gia của các tạp chí địa phương thuộc 5 vùng kinh đô xưa và nay. Hội thảo đã đề cập đến những vấn đề trong việc tiếp nhận, gìn giữ và bảo tồn di sản, văn hóa.


Tạp chí văn nghệ bắc miền Trung nhằm gìn giữ và phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa

Hội thảo Tạp chí văn nghệ bắc miền Trung được tổ chức vào sáng ngày 11/6 bởi Tạp chí Sông Hương với chủ đề “Gìn giữ, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa trên tạp chí văn nghệ”. Hội thảo đã có sự tham gia của các tạp chí thuộc 5 vùng kinh đô xưa và nay gồm Tạp chí Sông Hương (Thừa Thiên Huế), Tạp chí Người Hà Nội (TP. Hà Nội), Tạp chí Xứ Thanh (Thanh Hóa), Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình (Ninh Bình), Tạp chí Sông Lam (Nghệ An). Đồng thời, còn có sự tham dự của một số tạp chí khác thuộc khu vực bắc miền Trung như Tạp chí Nhật Lệ (Quảng Bình), Tạp chí Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ (Phú Thọ).

Hội thảo đã đề cập đến những vấn đề trong tiếp nhận, gìn giữ và bảo tồn di sản, văn hóa. Các di sản như Di sản văn hóa Thành nhà Hồ, di sản văn hóa quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở Thanh Hóa, Phú Thọ với “Hát Xoan Phú Thọ”, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”, Thừa Thiên Huế với Quần thể Di tích Cố đô Huế, Hà Nội với ngàn văn văn vật, kinh kỳ, phố Hiến… cùng những lễ hội, phong tục khác đã trở thành những giá trị văn hóa của các vùng miền. Tạp chí văn nghệ địa phương, song hành với việc góp sức phát huy cao nhất tính sáng tạo văn học nghệ thuật bằng những tư liệu, chất liệu về di sản, văn hóa bản địa, là công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Chung quy, mục đích cao cả là gìn giữ và lan tỏa giá trị về văn hóa là nền tảng sức mạnh của dân tộc.

Tạp chí văn nghệ bắc miền Trung góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa

Hội thảo Tạp chí văn nghệ bắc miền Trung được tổ chức vào sáng ngày 11/6 bởi Tạp chí Sông Hương nhằm mục đích gìn giữ và phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa. Tham gia hội thảo là các tạp chí thuộc 5 vùng kinh đô xưa và nay, cùng một số tạp chí khác thuộc khu vực bắc miền Trung.

Hội thảo đã đề cập đến những vấn đề trong tiếp nhận, gìn giữ và bảo tồn di sản, văn hóa. Các di sản như Di sản văn hóa Thành nhà Hồ, di sản văn hóa quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở Thanh Hóa, Phú Thọ với “Hát Xoan Phú Thọ”, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”, Thừa Thiên Huế với Quần thể Di tích Cố đô Huế, Hà Nội với ngàn văn văn vật, kinh kỳ, phố Hiến… cùng những lễ hội, phong tục khác đã trở thành những giá trị văn hóa của các vùng miền. Tạp chí văn nghệ địa phương, song hành với việc góp sức phát huy cao nhất tính sáng tạo văn học nghệ thuật bằng những tư liệu, chất liệu về di sản, văn hóa bản địa, là công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Chung quy, mục đích cao cả là gìn giữ và lan tỏa giá trị về văn hóa là nền tảng sức mạnh của dân tộc.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Hội thảo Tạp chí văn nghệ bắc miền Trung được tổ chức vào ngày nào?

Trả lời: Hội thảo Tạp chí văn nghệ bắc miền Trung được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 11/06/2023.

Câu hỏi 2: Có bao nhiêu tạp chí tham gia hội thảo Tạp chí văn nghệ bắc miền Trung?

Trả lời: Hội thảo Tạp chí văn nghệ bắc miền Trung có sự tham gia của 7 tạp chí thuộc khu vực bắc miền Trung và 5 tạp chí thuộc 5 vùng kinh đô xưa và nay.

Câu hỏi 3: Chủ đề của Hội thảo Tạp chí văn nghệ bắc miền Trung là gì?

Trả lời: Chủ đề của Hội thảo Tạp chí văn nghệ bắc miền Trung là “Gìn giữ, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa trên tạp chí văn nghệ”.

Câu hỏi 4: Hội thảo Tạp chí văn nghệ bắc miền Trung nói về những vấn đề gì?

Trả lời: Hội thảo Tạp chí văn nghệ bắc miền Trung nói về những vấn đề trong tiếp nhận, gìn giữ và bảo tồn di sản, văn hóa.

Câu hỏi 5: Mục đích cao cả của công tác tuyên truyền văn hóa là gì?

Trả lời: Mục đích cao cả của công tác tuyên truyền văn hóa là gìn giữ và lan tỏa giá trị về văn hóa là nền tảng sức mạnh của dân tộc. Ngoài ra, công tác tuyên truyền văn hóa còn là công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Minh Tốc và Lam cùng “Những ngày đi tour”

Vào tối Chủ Nhật, 07/07/2024, tại Be Café – 33 Nguyễn Như Chương (Phú Thượng, …