Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số đối mặt nhiều thách thức

Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa DTTS đang đối mặt với nhiều thách thức. A Lưới là địa phương chú trọng công tác bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa truyền thống, trong khi Nam Đông tập trung vào phục dựng nhà truyền thống và các làng nghề. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế như không đủ nguồn lực, tình trạng xâm hại di tích, và nhận thức còn chưa sâu sắc. Cần có chính sách mạnh mẽ và giải pháp để bảo tồn sự đa dạng và bản sắc văn hóa của cộng đồng DTTS.


Công tác bảo tồn và phát huy văn hóa DTTS đang đối mặt với nhiều thách thức. Trên địa bàn tỉnh, DTTS chủ yếu sinh sống tại hai huyện Nam Đông và A Lưới, cũng như một số ít sinh sống tại huyện Phú Lộc, Phong Điền và thị xã Hương Trà. Trong đó, huyện A Lưới đặc biệt quan tâm và chú trọng công tác bảo tồn, gìn giữ và phát triển giá trị văn hóa truyền thống DTTS, đồng thời quảng bá hình ảnh đến với bạn bè trong và ngoài nước. Huyện đã xây dựng làng văn hóa truyền thống của DTTS và hình thành 3 làng văn hóa du lịch. Ngoài ra, huyện cũng tập trung khôi phục, bảo tồn kiến trúc, hoa văn, họa tiết trang trí khu nhà Piing truyền thống của 29 dòng họ, dạy chế tác cây nêu, gốm cổ… Đáng chú ý, lễ hội A Da Koonh đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, từ đó nhiều nghi lễ truyền thống được phục dựng và tái hiện. Văn hóa ẩm thực cũng được lưu giữ, bảo tồn và quảng bá rộng rãi cả trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục. Hiện vẫn còn vài địa phương trên địa bàn huyện chưa huy động được nguồn lực từ xã hội hóa trong việc xây dựng nhà Moong, Roong, Gươl truyền thống. Một số lễ hội truyền thống vẫn chưa được phục dựng và tình trạng xâm hại di tích vẫn diễn ra. Ngoài ra, nhận thức của một số người dân, đặc biệt là lớp trẻ về việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa DTTS cũng còn chưa sâu sắc.

Để bảo tồn sự đa dạng và bản sắc văn hóa đặc sắc của cộng đồng DTTS, cần có chính sách hỗ trợ mạnh mẽ. Trong thời gian qua, huyện Nam Đông đã phục dựng 2 nhà Gươl truyền thống và khôi phục các làng nghề truyền thống trong chương trình bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cơ Tu. Huyện cũng đã mở nhiều lớp về văn hóa truyền thống như đánh cồng chiêng, nói hát lý, múa, đan lát, tập trung vào lứa trẻ nhằm tạo ra thế hệ tiếp nối trong việc bảo tồn. Tuy nhiên, một số địa bàn vùng đồng bào DTTS vẫn còn hạn chế trong việc bảo tồn nhà ở truyền thống, công cụ lao động và sinh hoạt hàng ngày. Các dân tộc thiểu số cũng không thể biểu diễn thường xuyên các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc và nguy cơ mai một các ngữ văn dân gian như truyện cổ, sử thi, truyện cười, câu đố. Nghề thủ công của các DTTS cũng đang rơi vào tình cảnh lụi tàn do thu nhập không cao. Do đó, cần có chính sách đổi mới mạnh mẽ để bảo tồn sự đa dạng và bản sắc văn hóa đặc sắc của cộng đồng DTTS. Đồng thời, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa DTTS cần gắn liền với giải quyết việc làm, nhằm khơi dậy niềm tin, khát vọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cho cán bộ và người dân vùng dân tộc thiểu số. Cần thường xuyên kiểm kê, sưu tầm những nét đẹp văn hóa, đánh giá và loại bỏ những phong tục, tập quán không phù hợp với sự phát triển thời đại. Hỗ trợ chính sách và vận động nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân dân gian của các DTTS cũng rất quan trọng để truyền dạy quy trình, cách làm và phục dựng sinh hoạt các loại hình văn hóa phi vật thể cho thế hệ kế cận.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Gia đình cố Giáo sư Nguyễn Lân tặng Huế hơn 200 đầu sách

Lãnh đạo TP. Huế tiếp nhận sách từ gia đình cố Giáo sư Nguyễn Lân, …