Bảo tàng Hồ Chí Mỉnh tỉnh đón gần hơn 122.000 lượt khách tham quan

Lãnh đạo tỉnh trong một dịp dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh

Ngày 13/1, bà Lê Thùy Chi, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Mỉnh tỉnh cho biết thông tin trên.

Theo bà Chi, trong năm 2022, bảo tàng tổ chức thành công 2 cuộc triển lãm lớn tại bảo tàng và 1 cuộc trưng bày quy mô tại Di tích bến Nhà Rồng (TP. Hồ Chí Minh). Ngoài ra, phối hợp với các Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Giáo dục – Đào tạo các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh tổ chức 10 cuộc tuyên truyền, triển lãm lưu động về cơ sở với nhiều hình thức phong phú.

Bảo tàng cũng đã tiến hành công tác sưu tầm, thu được nhiều tư liệu quý về Bác Hồ để phục vụ đề tài nghiên cứu, thống kê, sưu tầm về các loại hình di sản văn hóa phi vật thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế.

Đáng chú ý, cũng đã phối hợp một số đơn vị tổ chức hội nghị, xây dựng, phát triển tour du lịch “Theo chân Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế”, xuất bản sách ảnh “Di tích Bác Hồ trên đất Cố Đô” bằng 2 thứ tiếng Việt – Anh, xây dựng hệ thống thuyết minh tự động bằng công nghệ QR code…

Tin, ảnh:N. MINH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Nghiên cứu và giáo dục di sản tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, thành viên ICOM, mang đến trải nghiệm giáo …