A Lưới: Phát động phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo”

Thời thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo”, “Dòng họ phòng, chống ma túy” ở huyện A Lưới luôn được quan tâm phát động, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các dòng họ, dòng tộc, làng, bản – trong đó có vai trò của trưởng họ, trưởng thôn, trưởng xóm, người có uy tín trong cộng đồng gương mẫu, nòng cốt đi đầu trong thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hiện nay, toàn xã Trung Sơn đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xã chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm 2021, toàn xã có 623/915 hộ nghèo, chiếm hơn 68% và 154/915 hộ cận nghèo, chiếm gần 17%. Rà soát, đánh giá tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm 2022, toàn xã có 488/946 hộ nghèo, chiếm gần 52% (giảm 135 hộ) và 153/946 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ hơn 16% (giảm 1 hộ).

Chính quyền xã đã làm tốt công tác phối hợp trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như: Thi đua xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Các phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các dòng họ, làng, bản, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn xã, từ đó đã tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, điển hình như: Dòng họ Pe Kê, Tâng Coal, A Đeeng, Pe Prung, A Điêr, Târ Nau, Căn Xoáy…

Trước đó, xã Hương Nguyên cũng tổ chức Lễ phát động các phong trào “Dòng họ phòng, chống ma túy với sự hiện diện của 17 đại biểu trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và đại diện các dòng họ, già làng, người có uy tín và các cá nhân tiêu biểu trong công tác giảm nghèo bền vững của 4 thôn với số lượng 60 đại biểu tham gia.

NGUYÊN ĐỊNH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …