A Lưới điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo đạt chuẩn nông thôn mới

Nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả, giảm nghèo bền vững ở A Lưới

Theo chương trình đề ra, hội nghị sẽ thảo luận, thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu Nghị quyết số 11-NQ/HU, ngày 24/3/2022 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2025, xác định thời gian xây dựng đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và các năm tiếp theo, theo chỉ đạo và kế hoạch của tỉnh.

Đồng thời, A Lưới sẽ bàn và thống nhất ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện A Lưới đến năm 2025.

Để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện A Lưới, tại hội nghị này, huyện ủy thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu Nghị quyết số 11-NQ/HU, ngày 24/3/2022 của huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022- 2025, cụ thể: Phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều toàn huyện giảm còn dưới 12,01%.

Về điều chỉnh thời gian xã đạt chuẩn nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2020- 2025, huyện ủy thống nhất xác định năm 2023 xã Hồng Thượng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và xã Hương Phong đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xã Hồng Bắc đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024 và xã Hồng Hạ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 theo Kế hoạch số 180/KH-UBND, ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh.

Cũng tại hội nghị lần này, Huyện ủy đã thảo luận, biểu quyết thống nhất thông qua nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện A Lưới đến năm 2025, theo tờ trình của ban thường vụ huyện ủy.

Tin, ảnh:NGUYÊN ĐỊNH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …