40 nhà vườn tham gia đề án chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn

Đề án “Chính sách hỗ trợ, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn đặc trưng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” đã được phê duyệt và có 40 nhà vườn đăng ký tham gia. Đề án này không chỉ giữ lại giá trị văn hóa Huế mà còn tạo cơ hội kinh doanh dịch vụ và phát triển du lịch cộng đồng.


40 nhà vườn đặc trưng tự nguyện đăng ký tham gia Đề án giai đoạn 2023 – 2026 được phê duyệt tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong số đó, có nhà vườn thuộc TP. Huế và 31 nhà vườn thuộc làng cổ Phước Tích. Đây là một trong những biện pháp hỗ trợ, bảo vệ và phát huy giá trị của nhà vườn đặc trưng trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 120 nhà vườn mang giá trị lịch sử và văn hóa. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều nhà vườn đã xuống cấp nghiêm trọng và không còn giữ nguyên trạng. Có những nhà vườn đã bị thay đổi diện tích hoặc tháo dỡ để xây dựng mới.

Việc triển khai Đề án giai đoạn 2023 – 2026 nhằm giữ lại giá trị cốt lõi của văn hóa Huế và phát huy như một giá trị khác biệt của văn hóa Huế. Đồng thời, đề án còn giúp chủ nhân những ngôi nhà vườn có thể phát triển việc kinh doanh dịch vụ và tạo ra nguồn sinh kế, doanh thu từ nhà vườn. Đây cũng là cơ hội để phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng, tạo sự liên kết và tập trung trong việc phát triển du lịch.

Đề án cũng đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng đô thị di sản, sinh thái và cảnh quan thân thiện môi trường theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Minh Tốc và Lam cùng “Những ngày đi tour”

Vào tối Chủ Nhật, 07/07/2024, tại Be Café – 33 Nguyễn Như Chương (Phú Thượng, …